imparator Ashoka

imparator Ashoka ve Mauryan/Mauri İmparatorluğu

Tarih severlerin iyi bildiği büyük bir İmparator Olan  imparator Ashoka (Aşoka) dünya tarihindeki yerini daha ayrıntılı bir anlatılmalıdır.

Hepimizin Hindistan dendiğinde aklına gelen bazı kendine has özellikleri vardır: Budha (Bodisatva Siddharta Gautama), Ganj Nehri, Ashoka (unvanları arasında Büyük Asoka-Pişman Olan İmparator bulunmaktadır.), dokunulmaz İnekler ve uzun yıllar sadece burada yetiştirilen Safran gibi.

imparator AshokaTarihe adını yazdıran krallardan biri olan Ashoka hakkındaki yazı bu yazıyı Keyifle okumanız dileğiyle…

Ashoka Öncesi Tarihi Gelişmeler ve Çandragupta

MÖ. 300’ler de Kuzey Hindistan; irili ufaklı devletlere bölünmüştür. İşte bunlardan biri de Magadha’dır (Şimdi Bihar olan yerde).

Bu devlet M.Ö. 321’de diğer devletleri kendi topraklarına katarak genişlemiştir. İndus Nehri’nin doğusunda bu genişleme yaşanırken nehrin batısında ise hakimiyet MÖ. 322 yılında ölmüş olan Büyük İskender’in (Great Alexander) kurduğu İmparatorluğun elindedir.

Magadha kralının sarayında çalışan Çandragupta, Saray ile anlaşamayınca Pencap’a kaçar ve orada Makedonyalılara karşı başarılı bir ayaklanma gerçekleştirir. Böylece güçlenen Çandragupta M.Ö. 320/321 yılında Magadha’yı alarak yönetimdeki hanedanı devirir. Böylece yeni hanedan kurulmuş olur.

Çandragupta’nın aile adı Morya olduğundan imparatorlukta bu adı alır.

Çandragupta başarılı bir fetih hareketi gerçekleştirerek Hindistan’ın kuzeyine (belki de güneyin bir bölümü bunun dışındadır.) hakim olur.

İmparator Ashoka/Asoka (M.Ö. 304/273-232)

Çandragupta’nın da torunu, Maurya hanedanlığının üçüncü hükümdarı Büyük Ashoka/Asoka, M.Ö. 304’te doğdu.

İmparatorluğu sırasında bütün Hindistan’ı ve Afganistan’ı ele geçirmiştir. Büyük Ashoka’nın bu tarihlerde yaklaşık olarak otuz milyon insana hükmettiği düşünülmektedir.

Büyük Ashoka, imparatorluğun ilk zamanlarında devletini genişletmek için acımasız bir askeri güç kullanmıştır. Örneğin; MÖ. 261’de Kalinga’nın alınışında yaklaşık üç yüz bin sivilin öldürüldüğü sanılmaktadır. Büyük Ashoka, böylece (Güney Hindistan hariç) Hindistan’a tam hâkimiyet kurmuştur.

Aynı şekilde toplumsal alanda da kendini göstermek için her tür işkencenin yapıldığı bir Hapishane kurdurmuştur.

Ancak söylenceye göre Büyük Ashoka, Kalinga savaşında yaşanan vahşeti bizzat görünce kendini savaştan çekerek Budizm’e iman etmiş ve onun yayılmasına ön ayak olmuştur.

Sonuçta; Maurya İmparatorluğu uzun süre ayakta kalamadı. Büyük Ashoka’nın ölümünden hemen sonra dağıldı.

Hindistan’da Değişen Toplumsal Hayat

Bu dönemde, Tarım ve İş aletleri yapımında artık demir kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişim Büyük Ashoka’nın ordusunun silahlanmasına da etki etmiş ve böylece Hindistan’ı kolayca ele geçirmiştir.

Hindistan’da Budizm’in Yayılması

Büyük Asoka Budizm’i kabul ettikten sonra doğal olarak Budizm, Morya İmparatorluğu’nun da resmi inancı olmuş oldu. Ayrıca dinsel örgütlenmeyi sağlamlaştırmış ve böylece Budizm tüm Hindistan’a Büyük Ashoka döneminde yayılmıştır. Fakat ölümü ile de Hindistan’daki Budizm zayıflamıştır.

Hindistan’da Artan Ticaret Hacmi

Büyük Ashoka’nın Hindistan’a hakim olması ile İç ticaret doğal olarak gelişmiştir.

Dış ticarette dedeniz yoluyla Mısır, Mezopotamya, Seylan’a kadar yayılmış.

Ayrıca Hindistan, kara yoluyla da İran, Çin ve Orta Asya ülkelerine ticaret yapabilmiştir.

Böylece Hindistan ticareti, dünya ticaret sisteminde yükselen bir konuma sahip olmuştur.

Hindistan’da Yükselen Kültür

İmparatorun konakladığı Magadha’nın başkenti olan Pataliputra’nın zenginliği Grek yazarların eserlerinde de geçmektedir.

Büyük Ashoka’nın, Magadha’da yaptırdığı imar çalışmalarına ek olarak bir de günümüze kadar gelen bir sütun diktirir. Günümüzde “Ashoka sütunu” şeklinde anılmaktadır.

Ayrıca “Büyük Ashoka” hakkında 2001 yılında yapılmış bir film mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.