Dil ve Konuşma Terapisi

Dili kullanabilmenin ve konuşabilmenin önüne bazen hastalık kaynaklı bazı engeller çıkmaktadır. Bu sorunlar genellikle fizyolojik sorunlar olarak adlandırılmaktadır. Hatta bazen zihinsel yetersizlikler ile birlikte de görülebiliyor. Dil ve konuşma terapisi sayesinde tedavisi mümkün olan birhastalıktır. Bu hastalık çocuklar ve yetişkinlerde konuşma, iletişim ve dilsel becerilerde sorunlar yaratır. Bu hastalığın teşhisi uzman hekimler tarafından konularak, dil vekonuşma terapistleri tarafından tedaviedilmektedir.

Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?

Dil ve Konuşma TerapisiDil ve konuşma terapisi üç ana bölümde tedavi edilmektedir. Bu tedavi sürecinde konuşma bozukluklarının altında yatan temel nedenlere ulaşarak onları ortadan kaldırmak için bir takım çalışmaları kapsayan bir süreçtir. Bu sebeple ilk olarak dile müdahale gerektiren terapiler, daha sonra buna bağlı olarak konuşma bozukluklarındaki terapiler ve yutma bozukluklarının giderilmesi amacıyla yapılan tedaviler yapılmaktadır. Terapileri inceleyecek olursak;

Dile Müdahale Terapisi: bu terapi yönteminde genellikle çocuklara oyun, resim gibi yollarla onları konuşmaya teşvik edebilecek şekilde iletişim kurmayı, bu sayede dil becerisi kazanmalarını sağlamayı kapsayan bir terapi yöntemidir.

Artikülasyon Terapisi: sesleri söyleyememe olarak da bilinen konuşma bozukluklarıdır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla çocuklara doğru modeli seslemeleri ve heceleyebilmeleri için egzersizler yaptırılmaktadır.

Yutma Terapisi: bu terapi yöntemi ile yutkunma sorunu yaşayan çocukların bu sorunlarını gidermek hedeflenmektedir. Yutkunma; ağzın çene, dudak, dil gibi bölümlerinin birlikte ürettiği bir reflekstir. Bu yüzden dudak, dil ve çene egzersizleri yaptırılarak bu sorunun aşılması amaçlanmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi Kimlere Uygulanır?

Dil ve konuşma bozukluğuolan çocuk ve yetişkinlere konuşma terapisi uygulanabilir. Ayrıca yaşına göre konuşmada geri kalmış çocuklara da konuşma terapisi uygulanmaktadır. Dil, konuşma ve yutma sorunu ile ilgili herhangi bir teşhis konulmuş ise yoğun bir terapi ile sorunlar büyük oranda azaltılabilir. Dil ve konuşma terapisine şu durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır;

 • Dil, dudak ve damak yarığı olan bireylere uygulanmaktadır.
 • Artikülasyon bozukluğu olan kişiler
 • Gecikmiş konuşmaya sahip olan çocuklar
 • Kekemelik durumu yaşayan kişiler
 • İşitme sorunları nedeniyle konuşma bozukluğu olan kişiler
 • Ses organlarında yaşanan ses kısıklığı ya da ses çatlamaları gibi ses problemi olan kişiler
 • Yutma konusunda problem yaşayan kişiler
 • Kaza, beyin kanaması beyin travması sonucunda dil ve konuşma bozukluğu yaşayanlar
 • Otizm ya da down sendromu sebebiyle konuşma bozukluğu yaşayanlar

Dil Konuşma Terapisi Eğitimi

Dil ve konuşma terapisi alanında eğitim almış kişiler yasal olarak bu işi yapabilirler. Son yıllarda ülkemizde ihtiyacın artmasından dolayı özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde dil ve konuşma terapisi bölümlerinde eğitimler verilmektedir. Farklı alanlarda eğitim alan kişiler de bu alanda yüksek lisans yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Dil ve Konuşma Terapistleri

Dil ve konuşma bozuklukları konularında uluslararası kriterler niteliğinde eğitim almış kişiler bir araya gelerek Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği adında bir dernek kurarak çalışmalarını yürütmektedirler. Amaçları dil ve konuşma terapisi alanında halkı bilinçlendirmek ve bu hastalık için tanı ve tedavisi için bilimsel çalışmalara yapmaktır.

Dil ve konuşma terapisi sözel iletişimde aksaklıklar yaşanmasına neden olan konuşma bozukluklarını, yutma bozuklukları, kekemelik, artikülasyon gibi bozuklukları içeren dil bozukluklarını içerenbir bilim dalıdır. Dil konuşma bozuklukları belirli bir neden bağlı olarak ya da olmayarak ortaya çıkabilir.

Çocuklarda Dil Gelişimini Olumsuz Etkileyen Faktörler

 • Çocuğun sürekli tartışma  ortamlarında bulunması
 • Çocuğun kendini ifade etmesine fırsat verilmemesi
 • Sevgi şevkat gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması ve ilgisizlik
 • İçe kapanıklık
 • Uyum problemi
 • Yanlış öğrenme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.