Başbakanlık İletişim Merkezi Ne İş Yapar?

Günümüz dünyasının gelişmekte olan teknolojisi ile beraber artık insanlar pek çok farklı işlemi geçmiş dönemlerin aksine hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde yapma olanağına erişmiş oluyorlar. Geçmişte vatandaşların devlet ile olan ilişkileri oldukça zorlu yollardan geçmek zorunda kalıyordu. Böyle olunca da pek çok kişi öneri ya da şikayetlerini devlet yetkililerine iletmekten vazgeçiyordu. Şimdilerde ise Başbakanlık İletişim Merkezi devreye girdi.

Kısa adı BİMER olan merkez genel itibari ile Başbakanlık ile halkın arasında köprü görevini oldukça başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. BİMER ile beraber devlet ve vatandaşın arasında bulunmakta olan iletişim kanalları mümkün olan en açık hale getirilmekte ve gerekli olan müracaatların istenilen her yerden başarılı bir şekilde yapılabilmesi adına tüm çalışmalar başarılı şekilde yerine getirilmektedir.

Bununla beraber vatandaşlar cevaplarını da aynı sorunlarını ilettikleri kadar hızlı bir şekilde elde etmiş olmaktadır. İnsanlar Başbakanlık İletişim Merkezi’ne gerek “150” numaralı telefon ile gerekse internet sitesinde yer almakta olan form aracılığı ile diledi gibi ulaşabilme imkanına sahip olmaktadır.

Başbakanlık İletişim Merkezi Bünyesinde Neler Yapılır?

 Kamuda yer almakta olan kurum ve kuruluşlar ile ilgili istek, öneri, talep ya da şikayetler var olan BİMER sistemi kapsamında yetkili olan kişilere sorunsuz bir şekilde iletilebilmektedir. Yine bu kurumlarda çalışmakta olan alt ve üst düzeydeki kişiler ile yaşanmış olan sorunların şikayetleri de sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Bilgi edinme kanunu kapsamında yer almakta olan haklar dahilide valilikler ya da kamu kurumlarından talep edilmek istenilen bilgilere ulaşmak Başbakanlık İletişim Merkezi sayesinde hiç olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş olmaktadır.

Başbakanlık İletişim Merkezi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Vatandaşlar “150” numaralı çağrı merkezinin yanı sıra BİMER’e ait olan internet sitesi üzerinden ilgili formu doldurmaları sureti ile de gerekli olan başvuruları kolaylıkla yapabilirler. Bununla birlikte e-devlet şifresi kullanılarak da istenilen tarzdaki başvuru kısa bir süre içerisinde yapılabilir.

Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne BİMER yazılması, ilgili sayfaya yönlendirilmek adına yeterli olacaktır.

Ailede İletişim

Ailede iletişim günümüzün oldukça önemli bir konusudur. Çokça tartışılması gereken ve oldukça önem arz eden bir konu olmasına rağmen, yeteri kadar ele alınmadığı açıkça görülmektedir. Sosyal, psikolojik ve duygusal birçok problemin altında ne yazık ki ailede iletişimin bozuk olması yatmaktadır. Ailede iletişim denilince ne yazık ki akla günlük konuşma kategorisine giren;  çocukların okuldaki durumları, alışveriş listelerinin belirlenmesi, günlük hal hatır sormalar ve kısa konuşmalar gelir. Fakat bunlar yalnızca günlük konuşma kategorisine aittir ve aile içi olması gereken iletişimi karşılamaz. Aile içi iletişimin doğru olması için ebeveynlerin ve çocukların birbirlerine zaman ayırmaları ve birlikte sosyal aktivite gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

       AİLEDE İLETİŞİMİN TOPLUMDAKİ ROLÜ

       Ailede iletişimin sığ olması ne yazık ki toplum içerisinde gerçekleşen iletişimin de zayıflamasına sebebiyet verir. Aile içerisindeki bireyler birbirleriyle yabancılaştıkça, etkin iletişimin dışarıdaki yabancı gruplara yaklaştığı görülmektedir. Baba, iş yeri veya maç arkadaşlarıyla, anne kadınlar arası toplanmalardaki arkadaşlarıyla, çocuklar da okul veya bulundukları sosyal ortamlardaki arkadaşlarıyla etkin iletişimde olmayı seçmekte ve böylelikle aile içi iletişim bağları gitgide zayıflamaktadır. Evin içinde oluşan bu ayrışma, bireyler farkında dahi olmadan aile arasında yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Aile içerisindeki iletişimin bu denli bozulması, ev yaşantısında ve ilişkilerdeki krizi arttırmakta ve bunun sonucunda aile bireyleri kendilerini tatmin edeceğine inandıkları farklı yollara başvurma gereği duymaktadırlar. Bu denli krizleri son dönemde medyada oldukça sık karşılaştığımız aile içi şiddet, suçlama ve son derece yükselişte olan boşanma vakalarını öne sürerek örneklendirmek mümkündür.

       AİLEDE İLETİŞİMDE EBEVEYNLERİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

       Ebeveynler çocuklarına karşı asla emir vererek yönlendirme yapmamalıdır. Çocuklar aile içinde bir konu konuşulurken eğer onları da ilgilendiren bir konu söz konusuysa, bir yetişkin gibi dinlenmeli ve onların katılımı da önemsenmelidir. Çocukları gözdağı vererek uyarmak onları korkutmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu yapmak yalnızca çocuğun anne babasına öfke duymasına sebebiyet verir. Bu nedenle ebeveynler bunu gerçekleştiremeyecek olsalar bile çocuğun isteklerine karşı saygılı olmakla ve onu dinlemekle mesuldürler. Aynı zamanda çocuğa karşı şakacı ve alaycı tutumlar sergilenmemelidir.

       AİLEDE İLETİŞİMİN SAĞLANAMAMASININ ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

       Hayatın hangi noktasına bakılırsa bakılsın, şefkatin ve merhametin iyileştiremeyeceği bir sorunun olmadığı görülmektedir. Burada en büyük rol anne ve babaya düşmekte olup, aile içi disiplini sağlamaları ve kimseyi kırıp incitmeden şefkatli ve birbirine bağlı bir aile yapısı oluşturmaları gerekmektedir. Ebeveynler bir çocuğun gelişiminde daima örnektir. Bu nedenle eşler öncelikle kendi aralarındaki huzuru ve iletişimi sağlamalı, daha sonra çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmalıdır. Empatinin önemi her türlü iletişimde yadsınamayacak derecede büyüktür. Bu nedenle aile içi empati geliştirilmelidir. Ailede iletişim kurulurken büyük veya küçük, ailenin her bireyi birbirini sabırla dinlemeli ve birbirine cevap vermelidir. Ailedeki bir bireyin sorunu olduğunda aile içi toplantı yapılmalı ve bu soruna birlikte çözüm üretilmelidir.