Ailede İletişim

Ailede iletişim günümüzün oldukça önemli bir konusudur. Çokça tartışılması gereken ve oldukça önem arz eden bir konu olmasına rağmen, yeteri kadar ele alınmadığı açıkça görülmektedir. Sosyal, psikolojik ve duygusal birçok problemin altında ne yazık ki ailede iletişimin bozuk olması yatmaktadır. Ailede iletişim denilince ne yazık ki akla günlük konuşma kategorisine giren;  çocukların okuldaki durumları, alışveriş listelerinin belirlenmesi, günlük hal hatır sormalar ve kısa konuşmalar gelir. Fakat bunlar yalnızca günlük konuşma kategorisine aittir ve aile içi olması gereken iletişimi karşılamaz. Aile içi iletişimin doğru olması için ebeveynlerin ve çocukların birbirlerine zaman ayırmaları ve birlikte sosyal aktivite gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

AİLEDE İLETİŞİMİN TOPLUMDAKİ ROLÜ

Ailede İletişimAilede iletişimin sığ olması ne yazık ki toplum içerisinde gerçekleşen iletişimin de zayıflamasına sebebiyet verir. Aile içerisindeki bireyler birbirleriyle yabancılaştıkça, etkin iletişimin dışarıdaki yabancı gruplara yaklaştığı görülmektedir. Baba, iş yeri veya maç arkadaşlarıyla, anne kadınlar arası toplanmalardaki arkadaşlarıyla, çocuklar da okul veya bulundukları sosyal ortamlardaki arkadaşlarıyla etkin iletişimde olmayı seçmekte ve böylelikle aile içi iletişim bağları gitgide zayıflamaktadır. Evin içinde oluşan bu ayrışma, bireyler farkında dahi olmadan aile arasında yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Aile içerisindeki iletişimin bu denli bozulması, ev yaşantısında ve ilişkilerdeki krizi arttırmakta ve bunun sonucunda aile bireyleri kendilerini tatmin edeceğine inandıkları farklı yollara başvurma gereği duymaktadırlar. Bu denli krizleri son dönemde medyada oldukça sık karşılaştığımız aile içi şiddet, suçlama ve son derece yükselişte olan boşanma vakalarını öne sürerek örneklendirmek mümkündür.

       AİLEDE İLETİŞİMDE EBEVEYNLERİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

       Ebeveynler çocuklarına karşı asla emir vererek yönlendirme yapmamalıdır. Çocuklar aile içinde bir konu konuşulurken eğer onları da ilgilendiren bir konu söz konusuysa, bir yetişkin gibi dinlenmeli ve onların katılımı da önemsenmelidir. Çocukları gözdağı vererek uyarmak onları korkutmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu yapmak yalnızca çocuğun anne babasına öfke duymasına sebebiyet verir. Bu nedenle ebeveynler bunu gerçekleştiremeyecek olsalar bile çocuğun isteklerine karşı saygılı olmakla ve onu dinlemekle mesuldürler. Aynı zamanda çocuğa karşı şakacı ve alaycı tutumlar sergilenmemelidir.

       AİLEDE İLETİŞİMİN SAĞLANAMAMASININ ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

       Hayatın hangi noktasına bakılırsa bakılsın, şefkatin ve merhametin iyileştiremeyeceği bir sorunun olmadığı görülmektedir. Burada en büyük rol anne ve babaya düşmekte olup, aile içi disiplini sağlamaları ve kimseyi kırıp incitmeden şefkatli ve birbirine bağlı bir aile yapısı oluşturmaları gerekmektedir. Ebeveynler bir çocuğun gelişiminde daima örnektir. Bu nedenle eşler öncelikle kendi aralarındaki huzuru ve iletişimi sağlamalı, daha sonra çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmalıdır. Empatinin önemi her türlü iletişimde yadsınamayacak derecede büyüktür. Bu nedenle aile içi empati geliştirilmelidir. Ailede iletişim kurulurken büyük veya küçük, ailenin her bireyi birbirini sabırla dinlemeli ve birbirine cevap vermelidir. Ailedeki bir bireyin sorunu olduğunda aile içi toplantı yapılmalı ve bu soruna birlikte çözüm üretilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.