Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Araştırma ya da gözlem yolu ile veri toplama gerçeğine bilgi denir. İnsan zekasının çalışma sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişilerin duygu düşüncelerini herhangi bir yolla karşı tarafa iletmesine iletişim denilmektedir. Teknoloji ise insanların ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkarılmış bilgi ve yeteneklerdir. Bilişim, bilgi ve teknoloji ikilisinin birlikte kullanılmasıyla elde edilmektedir. Bilişim teknolojileri ise bilgiye ulaşmak ve bilgi oluşturmak için kullanılan her türlü yazılı, basılı ya da görsel araçlardır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ekonominin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sosyal yaşam ve ekonominin hızla gelişen teknolojiye erişebilmesi bu sektörün temelini oluşturmaktadır.

Bilişim teknolojilerinin amaçları;

 • İstenilen bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşılmasını sağlamak
 • Maliyeti düşürmek
 • İnsan hayatını kolaylaştırmak
 • Hızlı iletişimi sağlamak
 • Zaman tasarrufu sağlamak

Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Alanları

 • Sağlık alanında; hasta kayıt işlemlerinde ve bilgisayarlı tomografilerde kullanılmaktadır.
 • Eğitim alanında; eğitim yazılımları ve uzaktan eğitimde kullanılmaktadır.
 • İletişim alanında video konferans görüntülü konuşma, elektronik posta alanlarında kullanılmaktadır.
 • Bankacılık alanında; ATM ve post cihazlarında kullanılmaktadır.
 • Mimarlık ve mühendislik alanında; bilgisayar destekli tasarımda ve üretim sanayisinde kullanılmaktadır.
 • Havacılık alanında; uçak simülatöründe kullanılmaktadır.

Bilgi teknolojileri sektöründe kullanılan bilgisayarlar;

 • Kişisel bilgisayarlar
 • Tablet bilgisayarlar
 • Masaüstü bilgisayarlar
 • Ana bilgisayarlar
 • Sunucular
 • Dizüstü bilgisayarlar
 • Taşınabilir bilgisayarlar

Bilişim Teknolojileri Araçları

Kullanılan bazı bilişim teknolojileri araçları aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Bilgisayarlar
 • Akıllı TV
 • Akıllı Telefonlar
 • Akıllı arabalar
 • Suni kalp cihazı
 • Tarım sulama sistemi
 • MR cihazı
 • Cep Telefonu santralleri (GSM)
 • Uydular
 • Hızlı Tren
 • Yazıcılar
 • Kameralar
 • Depolama Araçları
 • Fotokopi Makineleri
 • Güvenlik Sistemleri
 • Modemler
 • Görüntüleme Sistemleri
 • GPS Sistemleri
 • Xray cihazları
 • Yazarkasa ve pos cihazı
 • Ultrason
 • İnsansız uçaklar
 • Tomografi cihazları
 • Sismograf aletleri
 • Güvenlik sistemleri
 • Araç tanıma sistemi
 • Araç takip sistemi
 • Mobese sistemi
 • Deprem tanıma sistemi

Bilişim Teknolojilerinin Yazılı İletişime Sağladığı Avantajlar

 • Maliyeti düşürerek verimliliği arttırmaktadır.
 • Veri girişini kolaylaştırarak tekrarı azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Kağıt kullanımında ki fiziksel alanı daraltır.
 • Ofis işlerindeki maliyeti önemli ölçüde düşürür.
 • Doküman yönetiminde etkili bir yol sağlar.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 2023 Hedefi

Türkiye’nin 2023 yılı için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yönünde büyük hedefleri bulunmaktadır.

 • GSYİH içindeki yüzde 1’lik payının yüzde 3’e çıkarılması
 • Geniş bant abone sayısını 30 milyona çıkarmak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğünü her yıl yüzde 15 oranında arttırmak
 • 1000 Mbps hızına sahip internet bağlantısını 14 milyon haneye sağlamak.
 • GSYİH içerisindeki Pazar payını yüzde 2,9 oranından yüzde 8’ çıkarmak.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan firma sayısının 5500’e, bu firmalarda çalışan kişi sayısını 65000’e yükseltilmesi
 • E- dönüşüm alanında ki ülkeler arasında ilk 10’a girmek
 • Türkiye nüfusunun yüzde 80’inini bilgisayar kullanımı alanında bilgilendirmek.

Bilgi Teknolojilerinde Ar-Ge Kanunu

 • Genç nüfus artışı ve online pazarın ilgi görmesiyle birlikte 2016 yılında cep telefonlarındaki abone sayısı 75 milyona ulaşmıştır.
 • Ülkemizdeki donanım, yazılım, telekomünikasyonve bilgi iletişim alanlarına yönelik yapılan harcamalarını bu sene içerisinde 35 milyon ABD dolarına ulaştırmak.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye’de yapılan harcamaları arttırarak dünya ortalamasından daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak.
 • Türkiye’deki yüzde 61,2 oranındaki internet kullanıcılarını yüzde 65 oranında arttırmak.

Beden Dili Eğitimi

Beden dili kişiler arasındaki iletişimin jest, mimik ve hareketlere dökülmüş hali olarak tanımlanır. Beden dili tek başına bir anlam ifade etmez. Bu sebeple beden dili söz ve ses tonuyla bütünleşerek bir anlam oluşturabilir.Beden dili eğitimi ile birlikte bu anlamları daha iyi anlayabilir ve kendinizi ifade edebilirsiniz.Bu yüzden beden dilinin ne anlama geldiği, hangi davranışın ne anlam ifade ettiğini, karşı tarafın nasıl etkilendiğini bilmek iletişimde büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kişiler beden dili ile kendini ifade etmektedir. Dünyada her varlığın bir beden dili vardır. Çocuklar beden dilini bilerek doğmaktadır. İlk doğduklarında konuşamadıklarından dolayı beden dili ile kendilerini ifade etmeye çalışmaktadırlar. Ağlayarak çıkardıkları seslerle ses tonuyla ya da elkolhareketleriyleistediklerini anne babalarına iletirler.

Beden Dili Hareketleri ve Anlamları

Bedenlerin kendilerine ait dilleri vardır ve beden dili hareketlerifarklı anlamlar ifade eder. Bu ifadeler her zaman nazik anlamlar içermeyebilir. Beden dili hareketleri ve anlamları;

Bıkın duruş:bu duruş saygısızlığın bir sinyali olarak da nitelendirilebilir. Böyle bir duruş sergilerseniz sıkıldığınız ve bulunduğunuz ortamda olmak istemediğiniz anlamına gelmektedir. Konuşmadan rahatsız olduğunuzu sözle ifade etmezsiniz de duruşunuzla bunu belli edersiniz. Beden dili aklınızdakini yüksek bir sesle açığa vurur.

Bedeninizin kapladığı alan insanları denk tutmaya programlıdır. Dik bir duruşsergilemek bir güç göstergesidir ve kaplanan alanı gösterir. Fakat kambur bir şekilde durmak ise daha az alan kaplayarak daha az güç gösterisi sergilemektedir. Sergilediğiniz iyi bir duruş saygı göstergesidir ve konuşmanın iki taraftaki bağlılığını ifade eder.

Çok yakın duruş: karşınızdaki insanla aranızda çok yakın bir mesafe olması karşıdakine karşı saygı olmadığını ifade eder ve karşınızdakini rahatsız edebilir.

Abartılı el kol hareketleri: el kol hareketleri gerçeği ifade etmek istediğinizi belirtir. Liderlik ve güven belirten bir harekettir. Kontrollü açık el kol hareketleri yapan kişi saklayacak hiçbir şeyi olmadığını göstermeye çalışır.

Konuşurken saate bakmak: beden dili ile saygısızlık yapmanın en büyük hareketlerinden biridir diyebiliriz. Biriyle konuşurken saate bakmak o kişiyle konuşmaktan daha önemli işleriniz olduğunu, konuşmayı bitirip bir an önce o işlerinize dönmek istediğinizi belirten bir ifade şeklidir. Çok önemli bir işiniz varsa dahi karşıdakine bunu daha iyi bir dille ifade edebilirsiniz. Saatinize bakıp durmanız daha saygısızca bir hareket olabilir.

Perçinlenmiş yumruklar: bu hareket şekli karşınızdakinin noktalarına açık olmadığınızı ifade eder. Üstelik sizi tartışmacı ve savunmacı gibi göstererek karşınızdakinde gergin bir hava yaratacaktır.

Konuşurken başka yöne bakmak: karşınızdakiyle konuşurken başka yöne dönmeniz konuştuğunuz kişi ile alakanız olmadığını, rahatsız olduğunuzu ve ona karşı ilgisiz olduğunuzu ifade eder. Bu sebeple konuşurken karşıdaki insana dönük bir şekilde durmaya özen gösterin

Çapraz kollar: bu beden dili hareketiyle fikirlerinizi ve söylemek istediklerinizi saklar savunma durumuna geçersiniz.

Zayıf tokalaşma: bir güven ya da otorite eksikliğini ifade eder. Tokalaşmanın her hali farklı bir anlam içerir. Sıkı bir tokalaşma agresif bir girişimi ifade ederken zayıf bir tokalaşma soğukluğu ifade eder. Bu sebeple tokalaşırken bunu duruma göre ayarlayın.

Söz ve beden dili arasındaki tutarsızlık: söylediğiniz sözlerle o anki hareketleriniz arasındaki tutarsızlık sizin doğru söylemediğinizi ifade eder. Karşınızdaki kişi kandırılmaya çalıştığını düşünerek şüpheye düşebilir. Beden dili ile vermek istemediğiniz mesajı istemeden karşı tarafa verebilirsiniz.

Saçlarınızla oynamak: bu vücut diliile dağınık, fazla enerjik, içine kapanık görünebilirsiniz. Böyle bir davranış sergilemeniz kariyerinizden çok fiziksel görünümünüzle ilgili olduğunuzu düşündürür.

Göz temasından kaşınmak: karşıdaki ile konuşurken gözlerinizi kaçırmanız bir şey gizlediğinizi, bir şeyden kaçtığınızı ya da bir şeylerden kaçtığınızı ifade eder. Özellikle iş ortamında göz temasından kaçınmak özgüven eksikliğini ifade eder. Göz temasından kaçınmanız aynı zamanda sözlerinizin de etkisini yitirebilir. Sürekli göz teması ise liderlik, güç ve güven göstergesidir. Sürekli göz teması ile iletişim kuramayabilirsiniz fakat sürekli göz temasından kaçınmamaya da özen gösterin.

Sert bakışlar: bu beden dili hareketi sizin etrafınızdan memnun olmadığınızı gösterebilir. Sankisürekli onları yargılıyormuşsunuz hissine kapılabilirler. Özellikle iş dünyasında bu bakışlardan kaçınmanız sizin daha avantajlı olacaktır. Bunun yanı sıra güler yüzlü yaklaşımınız karşı tarafa pozitif bir mesaj verecektir.

Beden Dili Eğitimiile Kazanacaklarınız

Beden dili kursu, başarılı ve etkili bir iletişim sağlamak isteyenler için iyi bir yoldur. Kişisel gelişimine önem veren çalışanlar, işverenler, manken ve modeller, öğretmenler, akademisyenler, kurumsal firma çalışanları, hizmet sektörü çalışanları, satış ve pazarlama uzmanları için oldukça iyi bir eğitimdir. Beden dili eğitiminin size kazandıracakları;

 • Sosyal yaşamınızda ve iş hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz ve daha başarılı olabileceksiniz.
 • Bedeninizi daha doğru kullanarak kendinizi ifade edebileceksiniz.
 • Jest ve mimiklerinizi daha etkili bir yol ile kullanmayı öğreneceksiniz.
 • Topluluk önünde konuşma beceriniz gelişecek.
 • Ayrıca karşınızdaki kişinin de beden dilini çözerek onu daha anlayabileceksiniz.
 • İletişim kurma yöntemlerine olan hakimiyetiniz artacak.
 • İlk izlenimlerinizi iyi bir şekilde bırakabileceksiniz.
 • Sahnede rahat bir duruş sergileyebileceksiniz.
 • Özellikle satış ve pazarlama işlerinde çalışan kişiler bu kurslardan aldıkları eğitimlerle kendilerini daha iyi geliştirebilirler.
 • Kendinize olan güveninizin artmasına yardımcı olur.
 • Beden dilini doğru bir şekilde kullanmayı öğrendiğiniz takdirde gerektiği yerde dolaylı yoldan kendinizine kadar iyi geliştirdiğinizi de ifade edebilirsiniz.

Beden Dili Kursunda Neler Öğreneceksiniz?

Beden dili eğitimi ile olduğunuzdan farklı bir kişi haline gelmeyeceksiniz. Fakat eksikliklerinizi giderebilir, duruşunuza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Bu sebeple kurstan ilk beklentiniz kendinizi geliştirmeye olan isteğiniz olmalıdır.  Beden dili eğitim kurslarında kişilik analizleri, jest ve mimlerin kullanımı, sahne ve beden dili, el kol hareketleri, sunum becerisi, tokalaşma, yürüyüş, sesin etkili bir şekilde kullanılması, göz teması gibi kapsamlı teknikler öğretilmektedir.

Bu kurs sayesinde karşınızdaki kişinin beden dilini de çözebilecek ve bu sayede empati kurabileceksiniz. Beden dilini iyi kullanabilmenin en etkili yolu etkin bir konuşma olduğundan dolayı bazı kurslarda beden dili eğitimi ile birlikte etkin konuşma ve diksiyon dersleri de verilmektedir.

Beden Dili Kurs Süresi

Beden dili eğitim kursu süresi serbest zamanlı olarak 1 hafta sürmektedir. Eğitime başladığınız tarih itibariyle 1 hafta içerisinde eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Kurs sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav 10 sorudan oluşmakta ve 10 dakika sürmektedir. Sınavdan 60 üzeri puan aldığınız takdirde başarılı sayılırsınız ve Beden Dili Başarı Sertifikası almaya hak kazanırsınız. Kazandığınız bu sertifikayı CV’nize ekleyerek iş başvurularında size avantaj katmasını sağlayabilirsiniz. Beden dili kurs fiyatları kurs süresi, saati, kurs programı, kursa katılan kişi sayısı ve diğer özelliklere göre farklılık göstermektedir.

İnsanlar genellikle sevginin ve ilginin fazlasını beklemektedirler. Vücut dili bilgilerinizi olumlu bir şekilde kullanarak insanlara daha olumlu yaklaşabilir ve onlar üzerinde pozitif bir etki yaratabilirsiniz. Doğru bağı kurarak sevgi ve dostluk bağını güçlendirebilirsiniz. Vücut dili konusunda kendinize kattığınız her şey sizi çevrenize bir adım daha yaklaştıracak ve hayatınızda sizi bir adım daha önde tutacaktır. Özellikle insanların kişisel özelliklerini, kültür seviyelerini ve yaşadıkları ortamları göz önünde bulundurarak iletişim kurabilirseniz doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Başbakanlık İletişim Merkezi Ne İş Yapar?

Günümüz dünyasının gelişmekte olan teknolojisi ile beraber artık insanlar pek çok farklı işlemi geçmiş dönemlerin aksine hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde yapma olanağına erişmiş oluyorlar. Geçmişte vatandaşların devlet ile olan ilişkileri oldukça zorlu yollardan geçmek zorunda kalıyordu. Böyle olunca da pek çok kişi öneri ya da şikayetlerini devlet yetkililerine iletmekten vazgeçiyordu. Şimdilerde ise Başbakanlık İletişim Merkezi devreye girdi.

Kısa adı BİMER olan merkez genel itibari ile Başbakanlık ile halkın arasında köprü görevini oldukça başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. BİMER ile beraber devlet ve vatandaşın arasında bulunmakta olan iletişim kanalları mümkün olan en açık hale getirilmekte ve gerekli olan müracaatların istenilen her yerden başarılı bir şekilde yapılabilmesi adına tüm çalışmalar başarılı şekilde yerine getirilmektedir.

Bununla beraber vatandaşlar cevaplarını da aynı sorunlarını ilettikleri kadar hızlı bir şekilde elde etmiş olmaktadır. İnsanlar Başbakanlık İletişim Merkezi’ne gerek “150” numaralı telefon ile gerekse internet sitesinde yer almakta olan form aracılığı ile diledi gibi ulaşabilme imkanına sahip olmaktadır.

Başbakanlık İletişim Merkezi Bünyesinde Neler Yapılır?

 Kamuda yer almakta olan kurum ve kuruluşlar ile ilgili istek, öneri, talep ya da şikayetler var olan BİMER sistemi kapsamında yetkili olan kişilere sorunsuz bir şekilde iletilebilmektedir. Yine bu kurumlarda çalışmakta olan alt ve üst düzeydeki kişiler ile yaşanmış olan sorunların şikayetleri de sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Bilgi edinme kanunu kapsamında yer almakta olan haklar dahilide valilikler ya da kamu kurumlarından talep edilmek istenilen bilgilere ulaşmak Başbakanlık İletişim Merkezi sayesinde hiç olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş olmaktadır.

Başbakanlık İletişim Merkezi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Vatandaşlar “150” numaralı çağrı merkezinin yanı sıra BİMER’e ait olan internet sitesi üzerinden ilgili formu doldurmaları sureti ile de gerekli olan başvuruları kolaylıkla yapabilirler. Bununla birlikte e-devlet şifresi kullanılarak da istenilen tarzdaki başvuru kısa bir süre içerisinde yapılabilir.

Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne BİMER yazılması, ilgili sayfaya yönlendirilmek adına yeterli olacaktır.

Ailede İletişim

Ailede iletişim günümüzün oldukça önemli bir konusudur. Çokça tartışılması gereken ve oldukça önem arz eden bir konu olmasına rağmen, yeteri kadar ele alınmadığı açıkça görülmektedir. Sosyal, psikolojik ve duygusal birçok problemin altında ne yazık ki ailede iletişimin bozuk olması yatmaktadır. Ailede iletişim denilince ne yazık ki akla günlük konuşma kategorisine giren;  çocukların okuldaki durumları, alışveriş listelerinin belirlenmesi, günlük hal hatır sormalar ve kısa konuşmalar gelir. Fakat bunlar yalnızca günlük konuşma kategorisine aittir ve aile içi olması gereken iletişimi karşılamaz. Aile içi iletişimin doğru olması için ebeveynlerin ve çocukların birbirlerine zaman ayırmaları ve birlikte sosyal aktivite gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

       AİLEDE İLETİŞİMİN TOPLUMDAKİ ROLÜ

       Ailede iletişimin sığ olması ne yazık ki toplum içerisinde gerçekleşen iletişimin de zayıflamasına sebebiyet verir. Aile içerisindeki bireyler birbirleriyle yabancılaştıkça, etkin iletişimin dışarıdaki yabancı gruplara yaklaştığı görülmektedir. Baba, iş yeri veya maç arkadaşlarıyla, anne kadınlar arası toplanmalardaki arkadaşlarıyla, çocuklar da okul veya bulundukları sosyal ortamlardaki arkadaşlarıyla etkin iletişimde olmayı seçmekte ve böylelikle aile içi iletişim bağları gitgide zayıflamaktadır. Evin içinde oluşan bu ayrışma, bireyler farkında dahi olmadan aile arasında yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Aile içerisindeki iletişimin bu denli bozulması, ev yaşantısında ve ilişkilerdeki krizi arttırmakta ve bunun sonucunda aile bireyleri kendilerini tatmin edeceğine inandıkları farklı yollara başvurma gereği duymaktadırlar. Bu denli krizleri son dönemde medyada oldukça sık karşılaştığımız aile içi şiddet, suçlama ve son derece yükselişte olan boşanma vakalarını öne sürerek örneklendirmek mümkündür.

       AİLEDE İLETİŞİMDE EBEVEYNLERİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

       Ebeveynler çocuklarına karşı asla emir vererek yönlendirme yapmamalıdır. Çocuklar aile içinde bir konu konuşulurken eğer onları da ilgilendiren bir konu söz konusuysa, bir yetişkin gibi dinlenmeli ve onların katılımı da önemsenmelidir. Çocukları gözdağı vererek uyarmak onları korkutmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu yapmak yalnızca çocuğun anne babasına öfke duymasına sebebiyet verir. Bu nedenle ebeveynler bunu gerçekleştiremeyecek olsalar bile çocuğun isteklerine karşı saygılı olmakla ve onu dinlemekle mesuldürler. Aynı zamanda çocuğa karşı şakacı ve alaycı tutumlar sergilenmemelidir.

       AİLEDE İLETİŞİMİN SAĞLANAMAMASININ ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

       Hayatın hangi noktasına bakılırsa bakılsın, şefkatin ve merhametin iyileştiremeyeceği bir sorunun olmadığı görülmektedir. Burada en büyük rol anne ve babaya düşmekte olup, aile içi disiplini sağlamaları ve kimseyi kırıp incitmeden şefkatli ve birbirine bağlı bir aile yapısı oluşturmaları gerekmektedir. Ebeveynler bir çocuğun gelişiminde daima örnektir. Bu nedenle eşler öncelikle kendi aralarındaki huzuru ve iletişimi sağlamalı, daha sonra çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmalıdır. Empatinin önemi her türlü iletişimde yadsınamayacak derecede büyüktür. Bu nedenle aile içi empati geliştirilmelidir. Ailede iletişim kurulurken büyük veya küçük, ailenin her bireyi birbirini sabırla dinlemeli ve birbirine cevap vermelidir. Ailedeki bir bireyin sorunu olduğunda aile içi toplantı yapılmalı ve bu soruna birlikte çözüm üretilmelidir.